ویسکوز

  • ویسکوز

    ویسکوز

    ویسکوز نخ لیوسل به الیاف ویسکوز اشاره دارد، الیاف ویسکوز چوب طبیعی، نی، مخمل کوتاه پنبه و سایر سلولزها به عنوان ماده خام، ساخته شده توسط پردازش شیمیایی، به دو نوع فیلامنت و فیبر کوتاه تقسیم می شود.رشته همچنین ابریشم ابریشم مصنوعی یا ویسکوز نامیده می شود.الیاف اصلی پنبه (همچنین به عنوان پنبه مصنوعی شناخته می شود)، پشم (معروف به پشم مصنوعی) و الیاف متوسط ​​و بلند هستند.ریون که معمولاً به عنوان الیاف اصلی پنبه شناخته می شود.انواع اصلی سلولز یا پروتئین...