نخ لیوسل

  • نخ لیوسل

    نخ لیوسل

    لیوسل نخ لیوسل نوع جدیدی از سلولز طبیعی بازسازی شده در پالایش و خمیر چوب است، با پلیمرهای طبیعی به عنوان ماده اولیه، بازگشت به طبیعت، کاملا خالص، شناخته شده به عنوان قرن 21، فیبر حفاظت از محیط زیست سبز، ادغام مزایای بافت ابریشمی ویسکوز دارای تریلر با ظریف و غنی و پویا، لمس نرم، تهویه مناسب و نگهداری آسان، پارچه دارای احساس خنکی خوب، فیبر لیوسل رطوبت گیر و افتادگی طبیعی، c...