QDYPZ2400

  • نقشه کش QDYPZ2400

    نقشه کش QDYPZ2400

    محدوده استفاده محصول این محصول برای شستشو، چربی زدایی، پیش انقباض و تسطیح قبل از رنگرزی پارچه های بافته شده مانند پلی استر و اسپندکس مناسب است تا عرض، تراکم پود و کشسانی پارچه ها بتواند مقادیر استاندارد را برآورده کند.ویژگی های محصول خیس شدن اجباری با پاشش، ایزوله غلتکی بین تمام سینک ها برای اینکه پارچه پس از خیساندن دوباره کاملاً بدون چروک و تراز شود.غلتک پارچه ای راهنما در سینک غلتک محرک برای کاهش ...