QDYL2600

  • دستگاه تنظیم استنتینگ QDYL2600

    دستگاه تنظیم استنتینگ QDYL2600

    محدوده استفاده محصول این محصول برای ابریشم، پنبه، پشم، کتان، بافندگی شیمیایی، عامل پد شیب پارچه بافندگی، کشش، خشک کردن، شکل دادن قابل استفاده است.فرم پارامتر فنی: گردش هوای گرم.افقی تک لایه: نوع زیر چپ و راست.عرض اسمی (mm) : 2200. 2400. 2600. 2800. 3000 · محدوده تنظیم (mm)700-2000;700-2200: 700-2400،700-2600;700-2800 · سرعت اسمی: 60 متر در دقیقه (محدوده سرعت: 5-60 متر در دقیقه) · نرخ تغذیه بیش از حد: lo%-}30% (سرعت اسمی: 60rn/min، نرخ اضافه تغذیه u...